Pressmeddelande: Liberala Kvinnor tar strid för jämställdheten på Liberalernas landsmöte

Den 19 november går Liberalernas landsmöte av stapeln. Liberala Kvinnor har lämnat in 15 motioner med förslag som kommer att göra stor skillnad för jämställdheten i Sverige. 

Liberala Kvinnors förslag tar Liberalernas jämställdhetspolitik framåt. Många av förslagen i Liberala Kvinnors motioner har bifallits av partistyrelsen och Liberalerna kommer därmed att vässa sin politik inom flera avgörande jämställdhetsområden, så som förlossningsvård, hedersvåld och jämställt ägande.

–       Jag är både glad och stolt över att partistyrelsen bifallit så många av våra förslag och att Liberalerna tack vare oss kommer att få en bättre politik inom viktiga områden. Självklart är vi inte nöjda med alla partistyrelsens svar.  Under landsmötet kommer vi bland annat att ta strid för att Liberalerna ska arbeta för ett avskaffande av Trygghets-RUT, att nolltolerans mot sexuella övergrepp och trakasserier skrivs in i Liberalernas etiska riktlinjer och att Liberalerna tar avstånd från förslag på barnomsorgspeng, säger Cecilia Elving, ordförande Liberala Kvinnor.

Cecilia Elving är på plats på Liberalernas landsmöte tillsammans med vice ordförande Monica Wahlström. 

Liberala Kvinnors motioner till landsmötet;

·         Säkerställ genusperspektiv som en del i forskningen

·         Ekonomisk politik för jämställdhet 

·         Jämställt ägande 

·         Dela upp RUT och ROToch nej till trygghets-RUT

·         Ekonomisk politik för jämställt företagande 

·         Stopp för oskuldskotroller och oskuldsoperationer 

·         Utred rättsläget om pornografin 

·         Behåll och utveckla Jämställdhetsmyndigheten

·         Förbättra stödet till kvinnojourerna 

·         Säkerställ trygg förlossning och eftervård i hela landet 

·         Ett mer jämställt föräldraskap 

·         Säkra lagstöd för kommunalt våldsförebyggande arbete 

·         Säkra samverkan mellan skola och socialtjänst 

·         Nolltolerans mot sexuella trakasserier och övergrepp i Liberalerna 

·         Jämställdhetsstärkande handlingsplan i förbunden 

Bakgrund
Liberalerna håller landsmöte vartannat år, och är det högst beslutade organet. Landsmötet beslutar om partiets politik i de centrala frågorna, samt väljer partistyrelse. I år hålls landsmötet i Linköping 19-21 november.