”Varför låta fler kvinnor fastna i deltidsfällan?”

Sverige har en regering som slår sig för bröstet för att vara feministisk och som vill öka jämställdheten på arbetsmarknaden. Samtidigt vill arbetsmarknadsministern att fler ska arbeta deltid. Förslag utarbetas i detta nu med den inriktningen. Det görs trots vetskapen att det är kvinnor som i högst utsträckning arbetar deltid och som kommer att förlora såväl […]

Continue reading

Ett vinsttak är ett svek mot kvinnorna

DEBATT. Frågan om vinster i välfärden har varit en utdragen fråga för Socialdemokraterna. Men i söndags kom beskedet att regeringen kommit överens med Vänsterpartiet att införa vinsttak för privata välfärdsföretag inom skola och omsorg. Detta är ett oseriöst förslag som kommer försätta många småföretag i konkurs, skriver Liberala Kvinnors ordförande Gulan Avci och Anna Manell, styrelseledamot för […]

Continue reading

Sluta bestraffa kvinnor som skaffat sig utbildning

I går offentliggjorde Vänsterpartiet att de kommit överens med regeringen att fortsätta höja skatterna. De anser att fler personer ska vara med och betala statlig inkomstskatt. Det är ett dystert besked. Inte minst för yrkesgrupper i de kvinnodominerade akademikeryrkena som får klä skott för dessa förändringar, skriver Liberala Kvinnors ordförande Gulan Avci. Problemet med Vänsterpartiet […]

Continue reading

Gulan Avci: ”Regelverket för företagare måste bli enklare”

Nyföretagarcentrum i Floda fick under torsdagen besök av Gulan Avci, Liberala kvinnors förbundsordförande. Det blev ett samtal om kvinnligt och manligt, om företagande, regelverk och snårigheter. Nyföretagarcentrum, där privatpersoner kan få gratis rådgivning grundades 1985. I dag finns avdelningar i 215 kommuner och i Floda har det funnits rådgivning under snart fem år. De flesta som […]

Continue reading

Samma problem som med vårdnadsbidrag

Vänsterpartiet kritiserade friskt vårdnadsbidraget innan det avskaffades förra året, eftersom det tvingade in kvinnorna i den traditionella kvinnorollen. Nu är det annat ljud i skällan Nu vill Vänsterpartiet införa sitt eget vårdnadsbidrag. Precis som med vårdnadsbidraget så kommer anhörigdagarna att föra jämställdheten bakåt. Jämställdheten står i dag inför stora utmaningar där kvinnors löner och pensioner […]

Continue reading

En kvinnofälla

Vänsterpartiet presenterade nyligen (18/8) ett av sina krav i de kommande budgetförhandlingarna. De vill införa så kallade anhörigdagar ­ vilket innebär att den som behöver hjälpa till exempel sina äldre föräldrar ska ha rätt att ta ledigt från jobbet och få ersättning från staten, skriver Liberala Kvinnors ordförande Gulan Avci och Anna Manell, ordförande för […]

Continue reading

Staten ska inte ta hand om kvinnorna

Den rödgröna regeringen utropade sig till en feministisk regering efter maktskiftet 2014. Statminister Stefan Löfven, sa sig vara vän av Svenskt Näringsliv. En fackman vet ju hur viktig näringslivet är för ekonomisk tillväxt och främjandet av nya företag och jobb, skriver Liberala Kvinnors ordförande Gulan Avci i Expressen. Så här i regeringsinnehavets halvtidsvila blir det […]

Continue reading

DN Debatt. ”Förslaget innebär näringsförbud för kvinnor”

Regeringens utredare Ilmar Reepalu presenterar i en artikel hur privata välfärdsföretag ska regleras (DN Debatt 18/3). Det är en reglering tydligt riktad mot kvinnors företagande. Hur detta beställningsverk kan komma från en utredare som är utsedd av en regering som påstår sig vara feministisk regering är omöjligt att förstå, skriver Said Abdu och Liberala Kvinnors […]

Continue reading

Regeringen vill ha näringsförbud för kvinnor

Regeringens utredning av hur privata välfärdsföretag ska regleras är tydligt riktad mot kvinnors företagande. Hur detta kan komma från en regering som påstår sig vara en feministisk regering är svårt att förstå, skriver Liberala Kvinnors ordförande Gulan Avci och Said Abdu (L) i Göteborgsposten. Sedan 1990-talet har verksamheten inom den offentliga sektorn genomgått en valfrihetsrevolution […]

Continue reading

”Ge kvinnor lön för hela dagen”

Sverige har en regering som definierar sig som feministisk. Genom FN:s kvinnokonvention har de åtagit sig att göra allt de kan för att eliminera diskriminering av kvinnor på arbetsmarknaden. Trots det är löneskillnaden mellan kvinnor och män i Sverige i princip den samma som för 30 år sedan, skriver Liberala Kvinnors ordförande Gulan Avci tillsammans med […]

Continue reading

Behovet av feministisk pensionskurs

Se till att kvinnor blir medvetna om vilka konsekvenser deras val i arbetslivet får för deras pensioner, skriver Liberala Kvinnors ordförande Gulan Avci och distriktsordförande för Liberala Kvinnor Uppsala, Anna Manell, i UNT, Uppsala nya tidning. Under årets första månader kommer pensionsbesked hem i brevlådan. Gör du som de allra flesta: öppnar kuvertet, tittar snabbt […]

Continue reading

Regeringen sviker utrikesfödda kvinnor

”Försämringarna av RUT-reformen är också oroande utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv. Sedan reformen infördes 2007 av Alliansregeringen har 20 000 nya arbeten skapats”, skriver Liberala Kvinnors ordförande Gulan Avci (FP) på svt opinion. När statsminister Stefan Löfven (S) läste upp sin första regeringsförklaring 2014 slog han fast att den nya regeringen är en feministisk regering och att […]

Continue reading

Det råder olika måttstockar för manliga och kvinnliga politiker!

Swedenmark begår samma grova fel som sina kritiker. Fast hon går steget längre och ställer kvinnor mot kvinnor, utifrån deras politiska tillhörighet”, skriver Gulan Avci, ordförande Liberala Kvinnor på SVT opinion.   I en debattartikel på SVT Opinion skriver författaren Eva Swedenmark att det ställs andra krav på kvinnliga politiker i maktpositioner än för manliga […]

Continue reading

Viktigare att prioritera kvinnors löner före skattesänkningar till män med höga inkomster

Pressmeddelande I en debattartikel på Aftonbladet debatt skriver Gulan Avci, ordförande Liberala kvinnor och Robert Hannah, riksdagsledamot (FP) samt styrelsesuppleant i Liberala kvinnor, att höjning av löner i kvinnodominerade yrken är viktigare än att ta bort värnskatten. – Av de 5,3 miljarderna som ett slopande av värnskatten kostar skulle 81 procent gå till män som […]

Continue reading