LK gästades av inspirerande kvinnorättsaktivister

Mellan den 15 – 17 januari gästades Liberala Kvinnor av fyra representanter från Alliance of Arab Women Egypten (AAW). AAW är en paraplyorganisation som arbetar för kvinnors rättigheter och politisk deltagande i landet. Liberala Kvinnor bjöd på ett fullspäckat schema där vi bl.a. besökte EU-ministerns kansli, stadshuset, FP:s partisekreterare och tjänstemän på riksdagen. Syftet med deras […]

Continue reading

Aktivistseminarium i Serbien 8-11 dec 2011

Liberala Kvinnor deltog genom Mexhide Spahija på SILCs aktivistseminarium i Belgrad, Serbien, tillsammans med ett 50-tal deltagare. Varje år träffar SILC sina samarbetspartner i olika delar av världen. Årets värdar var Liberal Democratic Party of Serbia (LDP). Temat för i år var ungdomsarbetslöshet, deltagarna presenterade liberala arbetsmarknadsåtgärder. Liberala Kvinnor problematiserade ungdomsarbetslösheten och åtgärdsförslagen utifrån ett […]

Continue reading

Europeiska Liberalers Kongress i Palermo

Mellan den 23-25 november närvarade Liberala Kvinnor på Europeiska Liberalers (ELDR) kongress i Palermo, Italien. Liberala Kvinnors krav på fria och säkra aborter i EUs som fick starkt gehör, vår resolution bifölls av de europeiska delegaterna. Liberala Kvinnor deltog även vid European Liberal Women’s Network (ELWN) frukostmöte. En studie presenterades om kvinnors situation i de […]

Continue reading

Genusvetare från SU besöker LK

Den 9 november 2011 fick Liberala Kvinnor besök av studenter från genusvetarprogrammet på Stockholms Universitet. Ett 40-tal studenter lyssnade bland annat på LK-kansli, Maria Nilsson och Mexhide Spahija, och riksdagsledamoten Anna Steele. Studenterna fick höra om LKs historia och våra hjärtefrågor men också om Folkpartiets HBT-politik. Studenterna var flitiga och ställde många viktiga frågor. Av […]

Continue reading

Kvinnors rösträtt 90 år – jubileum

Över 200 besökare gästade Förstakammarsalen den 17 september för att högtidlighålla 90 årsjubileet av den lika rösträtten i Sverige. Dagen bjöd på flera intressanta seminarier med eminenta paneldeltagare. Vi hade äran att gästas av tre statsråd; vice statsminister tillika utbildningsminister Jan Björklund, EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson samt jämställdhetsministern Nyamko Sabuni. Dagen började med välkomstord […]

Continue reading

Liberala feminister – krönika John Stuart Mill

Krönika publicerad i tidningen NU nr 9 2009 ”Det som nu kallas kvinnans natur är en synnerligen artificiell företeelse. Det är resultatet av tvång och förtryck i vissa riktningar och onaturlig stimulans i andra.” Dessa ord var oerhört radikala när de formulerades i 1800-talets England av John Stuart Mill, för eftervärlden känd som socialliberalismens fader. […]

Continue reading

Mary Wollstonecraft – den första feministen

Krönika publicerad i tidningen NU 2009 Hon kallas den första feministen ”Jag ska bli den första av ett nytt släkte” skriver Mary Wollstonecraft, sin tids kanske mest oförskräckta, rakryggade och kontroversiella kvinna, i ett brev till sin syster 1787. Historien har gett Mary Wollstonecrafträtt. I dag kallas hon den första feministen. Mary Wollstonecrafts korta liv […]

Continue reading