Alla ni kvinnor och män i Blekinge som vill arbeta för jämställdhet och har en liberal samhällsåskådning, välkomna till Liberala Kvinnor i Blekinge!

Blekinge är av tradition ett mansdominerat län och det vi behöver alla krafter för att kunna ändra på. Jämställdhet är i första hand en fråga om demokrati och kvinnors och mäns lika möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Men det är också en förutsättning för tillväxt och ett gott samhällsklimat där alla är delaktiga.

Som medlem kan du vara med och påverka Blekinge i mer jämställd riktning! Du får förstås också möjlighet att diskutera, utbyta erfarenheter och påverka utvecklingen tillsammans med likasinnade som också brinner för detta angelägna och spännande ämne. Vi försöker ligga i framkant vad som händer på jämställdhetsområdet och du får givetvis möjlighet att delta i olika aktiviteter som anordnas i länet.  Ett medlemskap blir kanske också inkörsporten till ett politiskt engagemang!

Du behövs, välkommen att kontakta oss!

Ylva Särnmark

Ordförande

Bli medlem