Liberala kvinnor Dalarna är en del av en engagerande organisation som ser som vår uppgift att verka för allas lika rätt att få leva sitt liv på lika villkor.

Jämställdhet är i första hand en fråga om demokrati och kvinnors och mäns lika möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Där med är det också en förutsättning för tillväxt och ett gott samhällsklimat där alla är delaktiga. De samhällsutmaningar som vi i tilltagande grad möter måste bemötas, med kunskap tydlighet och engagemang, för att bryta utanförskap och förtryck av inte minst kvinnor. Det är oacceptabelt att unga kvinnor idag känner fruktan för att gå ut i samhället som sig själva. Detta måste vi göra något åt. 

Som medlem kan du vara med och påverka Dalarna i mer jämställd riktning. Du får förstås också möjlighet att diskutera, utbyta erfarenheter och påverka utvecklingen tillsammans med likasinnade som också brinner för dessa angelägna och viktiga frågor. Vi tar upp stafettpinnen och fortsätter arbeta för ett friare och mer jämställt samhälle utan hot och förtryck. Ett samhälle där vi bemöts utifrån vår förmåga inte utifrån vårt kön.

Välkommen!

Jessica Hellström, ordförande

Bli medlem