Alla ni kvinnor och män i Gävleborg som vill vara med oss och arbeta för jämställdhet och har en liberal samhällsåskådning, välkomna till Liberala Kvinnor i Gävleborg!

Jämställdhet är i första hand en fråga om demokrati och kvinnors och mäns lika möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Men det är också en förutsättning för tillväxt och ett gott samhällsklimat där alla är delaktiga.

Som medlem kan du vara med och påverka Gävleborg mer jämställd riktning! Du får förstås också möjlighet att diskutera, utbyta erfarenheter och påverka utvecklingen tillsammans med likasinnade som också brinner för detta angelägna och spännande ämne. Vi försöker ligga i framkant med vad som händer på jämställdhetsområdet och du får givetvis möjlighet att delta i eller själv ordna olika aktiviteter.  Ett medlemskap blir kanske också inkörsporten till ett politiskt engagemang!

Du behövs, välkommen att kontakta oss!

Charlotta Backman

ordförande

Bli medlem