Liberala Kvinnor i Göteborg har stolta anor att leva upp till. Den första kvinnan som valdes in i Sveriges riksdag, Kerstin Hesselgren satt under sin första tid på ett Göteborgs mandat. Vår förening har funnits i decennier och har med tiden blivit en politisk kraft att räkna med inom Liberalerna Göteborg. Idag är det andra frågor vi behöver fokusera på än för 100 år sedan men behovet av den liberalfeministiska kampen är fortfarande lika stor.  

Vår ambition är att under ett verksamhetsår ha en blandning av samtal, kampanjer och seminarier kring aktuella frågor. Under 2018/2019 arbetar vi naturligtvis som en del i liberalernas valrörelse för att säkra att de feministiska frågorna finns på agendan. Särskilt fokus har vi valt att lägga på hedersproblematiken. 

Vi har en rad intressanta aktiviteter planerade framöver. Du är varmt välkommen att delta. Mer information får du i vår Facebookgrupp (Liberala Kvinnor – Göteborg) eller genom att maila till någon av oss i styrelsen.

Vi behöver vara fler så du är varmt välkommen som medlem! Tillsammans gör vi skillnad.

Birgitta Granquist
Ordförande
Bli medlem