Liberala Kvinnor i Göteborg har stolta anor att leva upp till. Den första kvinnan som valdes in i Sveriges riksdag, Kerstin Hesselgren satt under sin första tid på ett Göteborgs mandat. Vår förening har funnits i deccennier och har med tiden blivit en politisk kraft att räkna med inom Liberalerna Göteborg.

Vår ambition är att under ett verksamhetsår ha en blandning av kampanjer, seminarier och konferenser. Under det här året arbetar vi med några utvalda fokusområden: hedersproblematik i skolan samt förlossningsvården. Vi vill också lägga kraft på att lyfta fram hur den liberalfeministiska kampen bidragit till avgörande förbättringar vad gäller kvinnors rättigheter genom historien. Att feminism och liberalism alltid gått hand i hand.

Vi har en rad intressanta aktiviteter planerade framöver. Du är varmt välkommen att delta. Mer information får du i vår Facebookgrupp (Liberala Kvinnor – Göteborg) eller genom att maila till någon av oss i styrelsen.

Välkommen som medlem. Tillsammans gör vi skillnad.

Åsa Keim
Ordförande

Bli medlem