Liberala Kvinnor i Göteborg har stolta anor att leva upp till. Den första kvinnan som valdes in i Sveriges riksdag, Kerstin Hesselgren satt under sin första tid på ett Göteborgs mandat. Vår förening har funnits i decennier och har med tiden blivit en politisk kraft att räkna med inom Liberalerna Göteborg. Idag är det andra frågor vi behöver fokusera på än för 100 år sedan men behovet av den liberalfeministiska kampen är fortfarande lika stor.

Vår ambition är att vara en relevant röst i vårt distrikt och att arrangera spännande samtal om frågor som rör oss. I år planerar vi även att återuppta vår tradition med en höstkonferens där vi bjuder in medlemmar från hela landet till diskussioner om ett spännande tema.

Det planeras löpande nya och intressanta aktiviteter där vi gärna tar emot förslag från våra medlemmar.

Mer information får du i vår Facebookgrupp (Liberala Kvinnor – Göteborg) eller genom att maila till någon av oss i styrelsen.

I tillägg har vi öppna styrelsemöten dit alla våra medlemmar är välkomna den andra tisdagen varje månad.

Varmt välkommen som medlem! Tillsammans gör vi skillnad.

Cecilia Hällstrand
Ordförande
Bli medlem