Välkommen till Liberala Kvinnor i Jönköpings län.
Vi arbetar aktivt för kvinnors möjligheter och rättigheter! Vi hoppas att Du vill vara med! Liberala Kvinnor behövs för att stå upp för alla kvinnors rätt till frihet och självbestämmande, jämställd arbetsmarknad, med lika lön för lika arbete, rättvisa pensioner, föräldraförsäkring mm, rätt till frihet från våld och rätt till trygghet i samhället. Vid årsskiftet 2017/18 hade vi hela 70 medlemmar från alla delar av länet.

Sedan mars 2018 har Liberala Kvinnor i Jönköpings län en ny styrelse. Ämnen som ligger oss särskilt varmt om hjärtat innefattar:

  • Att alla kvinnor ska ha möjligheten att försörja sig själva
  • Stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden
  • Öka och tillgängliggöra kvinnors företagande
  • Stärka unga kvinnors självförtroende och mod.
  • Smidigare och snabbare integration för nyanlända kvinnor
  • Bekämpa hedersvåld och barnäktenskap
  • Stötta våldsutsatta kvinnor och verka för minskat relationsvåld

Liberala Kvinnor i Jönköpings Län anordnar egna medlemsmöten och andra sammankomster tillsammans med Liberalerna i länet och Studieförbundet Vuxenskolan (SV). Den senaste tiden har vi bland annat genomfört ett seminarium om jämställd vård, samt haft den nationella experten Juno Blom på besök för att diskutera problematiken kring hedersvåld. På Internationella Kvinnodagen genomförde vi ett mycket uppskattat lunchseminarium där vi bjudit in entreprenören, mångfaldsambassadören och förebilden Sainabou Jeng Daffeh att tala om ”Friheten att drömma oavsett hudfärg”. Vi fortsätter under 2018 att anordna möten om aktuella ämnen samt värdeskapande aktiviteter.

Välkommen med egna förslag om angelägna frågor att diskutera i vårt liberalfeministiska nätverk i Jönköpings län!

Du behövs och dina åsikter är värdefulla!

Angela Hafström
Ordförande

https://www.facebook.com/liberalakvinnorjonkopingslan

 

Bli medlem