Välkommen till Liberala Kvinnor i Jönköpings län

Vi är Sveriges näst största distrikt efter Stockholm och hoppas på att bli ännu större under 2019!

Vi arbetar aktivt för kvinnors möjligheter och rättigheter! Vi hoppas att Du vill vara med! Liberala Kvinnor behövs för att stå upp för alla kvinnors rätt till frihet och självbestämmande, jämställd arbetsmarknad, med lika lön för lika arbete, föräldraförsäkring, rättvisa pensioner, rätt till frihet från våld och rätt till trygghet i samhället.

Liberala Kvinnor i Jönköpings Län anordnar egna medlemsmöten och andra sammankomster tillsammans med Liberalerna i länet och Studieförbundet Vuxenskolan (SV). Välkommen med egna förslag om angelägna frågor att diskutera i vårt liberalfeministiska nätverk i Jönköpings län!

Håll dig uppdaterad om oss och följ våra aktiviteter på vår Facebooksida: https://www.facebook.com/liberalakvinnorjonkopingslan/

Har du frågor, hör av dig till ordförande Marie Vaadre.

Du behövs och dina åsikter är värdefulla!

Marie Vaadre
Ordförande

Bli medlem