Liberala kvinnor i Skåne är platsen för dig, oavsett kön, ålder, bakgrund eller sexuell läggning, som vill vara med och kämpa för den liberala feminismen och ett mer jämställt samhälle.

Jämställdhet är i första hand en fråga om demokrati och människors lika möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Men det är också en förutsättning för tillväxt och ett gott samhällsklimat där alla är delaktiga. Brister i jämställdheten påverkar oss i livets alla stadier, från förlossningsvård till jämställd pension och barns lika möjligheter i skolan. Vi har kommit långt, men än finns det mycket kvar att göra.

Som medlem kan du vara med och påverka Skåne i en mer jämställd riktning! Du får förstås också möjlighet att diskutera, utbyta erfarenheter och påverka utvecklingen tillsammans med likasinnade som också brinner för detta angelägna och spännande ämne. Vi försöker ligga i framkant med vad som händer på jämställdhetsområdet och du får givetvis möjlighet att delta i eller själv ordna olika aktiviteter.  Ett medlemskap blir kanske också inkörsporten till ett politiskt engagemang!

Vi är en kraft att räkna med, och du är viktig för Liberala kvinnor.
Du är varmt välkommen att kontakta oss.

Susanne Bäckman

Ordförande

 

Bli medlem