Alla ni kvinnor och män i Skaraborg som vill vara med oss och arbeta för jämställdhet och har en liberal samhällsåskådning, välkomna till Liberala Kvinnor i Skaraborg!

Skaraborg behöver bli mer jämställt och vi behöver alla krafter för att det ska bli så. Jämställdhet är i första hand en fråga om demokrati och kvinnors och mäns lika möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet behövs för utveckling och tillväxt i hela samhället. Jämställdhet gynnar både kvinnor och män och är i högsta grad även en mansfråga. Detta med tanke på att män tappar i utbildning och inte är hemma med sina barn lika mycket som kvinnan.

Skaraborg följer riksstatistiken inom olika jämställdhetsområden och visar samma nedslående siffror. Kvinnor i Skaraborg har lägre förvärvsinkomst än männen, trots högre utbildning. Kvinnor i Skaraborg har fler ohälsodagar och tar ut mer av föräldraförsäkringen. Kvinnor är inte lika väl representerade som män på höga politiska förtroendeposter. Detta är ett klart demokratiproblem, då beslut som berör både kvinnor och män, fattas med mansdominans.

Som medlem kan du vara med och påverka Skaraborgi mer jämställd riktning! Du får förstås också möjlighet att diskutera, utbyta erfarenheter och påverka utvecklingen tillsammans med likasinnade som också brinner för detta angelägna och spännande ämne.

Vi välkomnar alla som vill vara med och nå det samhället, genom engagemang hos Liberala Kvinnor Skaraborg!

Du behövs, välkommen att kontakta oss!

Jacqueline Tjällman

Ordförande

Bli medlem