Liberala kvinnor i Sörmland är en politisk förening vars medlemmar delar ett liberalfeministiskt synsätt.

Jämställdhet är en fråga om demokrati och om kvinnors och mäns, flickors och pojkars rätt och möjlighet att på lika villkor forma sina liv och vårt samhälle. Vi anser att ett aktivt arbete krävs, både från kvinnor och män, för att vi ska kunna nå ett samhälle där både kvinnor och män har samma makt och inflytande. För att nå dit krävs en jämställd arbetsmarknad och en nolltolerans mot våld och förtryck mot kvinnor och mycket, mycket annat.

Liberala kvinnor i Sörmland vill genom seminarier, kampanjer och på andra sätt, sprida kunskap och väcka intresse för att få fler att arbeta för kvinnor/flickors rättigheter.

Vi behöver alla krafter för att bli det jämställda Sörmland som vi önskar.

Så kom med och hjälp till att påverka genom att bli medlem.

Helen Wretling,
Ordförande Liberala Kvinnor Södermanland

Bli medlem