”Det måste finnas kvinnor, modiga och behjärtade nog att våga stå för en mening även om den inte är populär, men som kanske är ämnad att prägla en kommande tid.”

Så sa Elisabeth Tamm, godsägare i Julita norr om Katrineholm, den första liberala kvinnan att väljas in i Sveriges riksdag.  Liberala kvinnor i Sörmland har en stolt liberalfeministisk historia att leva upp till, något vi har med oss i vårt nutida arbete för jämställdhet och allas rätt att forma sina egna liv.

Liberala kvinnor i Sörmland samlar individer som vill bidra till en liberalfeministisk utveckling. Vi engagerar oss bland annat i frågor som rör en jämställd arbetsmarknad, utbildning, hedervåld och mäns våld mot kvinnor. Genom seminarier, kampanjer och ett aktivt deltagande i samhällsdebatten vill vi väcka intresse och sprida kunskap för kvinnors mänskliga rättigheter.

Vi söker alltid nya engagerade medlemmar, oavsett könstillhörighet, som vill bidra till en liberalfeministisk utveckling. Välkommen du också!

Johanna Ek
ordförande Liberala kvinnor Sörmland 

Bli medlem