Liberala kvinnor i Stockholms län är den samlande kraften för liberala feminister i Stockholmsregionen. Vi är Liberalernas feministiska kvinnoförbund. Vi bedriver en bred verksamhet med målet att Sverige ska bli ett mer jämställt samhälle där kvinnor och män har lika stor social, ekonomisk och politisk makt och inflytande. Vi ska också vara en tydlig motkraft till socialkonsernativa och högernationalistiska strömningar som driver jämställdhetsarbetet bakåt och minskar kvinnors frihet och rättigheter.

Det gör vi genom att påverka politiken i stort, Liberalernas partipolitik och samhället i mer feministisk riktning med opinionsbildning, motioner och demonstrationer. Vi engagerar medlemmar och värvar nya. Vi genomför debatter och seminarier, protester och manifestationer och har erfarenhetsutbyten med systerorganisationer. Vi ska vara den givna feministiska blåslampan som driver opinion också inom Liberala Kvinnor och Liberalerna genom motioner, debattartiklar och jämställdhetsmätningar. Varmt välkommen till oss!

Vi ser fram emot att höra dina tankar om hur Sverige skall bli ett mer jämställt land med lika möjligheter och skyldigheter för kvinnor och män!

Liberala Kvinnor i Stockholms län ser fram emot att dela tankar och idéer om och för jämställdhet i allmänhet och liberal feminism i synnerhet, och även ta del av dina tankar. Välkommen!

Jessica Johnson
Distriktsordförande Liberala Kvinnor i Stockholms län

Bli medlem