Jämställdhet handlar om demokrati och kvinnors och mäns lika möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Men det är också en förutsättning för tillväxt och ett gott samhällsklimat där alla är delaktiga. Idag har män och kvinnor inte samma förutsättningar när det gäller att leva och verka på de sätt de själva föredrar. Det vill vi ändra på!

Som medlem kan du vara med och påverka Uppsala i mer jämställd riktning, vara med och diskutera, utbyta erfarenheter samt påverka utvecklingen tillsammans med andra liberala feminister som också brinner för dessa frågor. Vi försöker ligga i framkant med vad som händer på jämställdhetsområdet och du får givetvis möjlighet att delta i eller själv ordna olika aktiviteter. Ett medlemskap blir kanske också inkörsporten till ett politiskt engagemang!

Du behövs, välkommen att kontakta oss!

Bli medlem