Män och kvinnor ges inte samma förutsättningar och det vill jag ändra på. Jag vill arbeta för ett jämställt samhälle och en värld där både kvinnor och män har samma rättigheter, möjligheter men också skyldigheter. Jag brukar säga att ”kvinnor har de bästa betygen, men män de bästa nätverken”. Kvinnor presterar bra vid utbildning, men det är ändå männen som hamnar på höga chefsposter, inom inflytelserika styrelser och andra viktiga forum och det sker ofta genom deras kontaktnät. Dvs. män väljer män. Därför behöver även kvinnor bygga nätverk, lära sig lansera sig själva och ha självförtroendet att ta plats i vårt samhälle.

Liberala Kvinnor kan ses som ett nätverk av personer, både kvinnor och män, som vill arbeta för ett jämställt samhälle och med liberal feminism i åtanke. Tillsammans blir vi starkare som påverkansfaktor och kan därmed lättare få gehör för de frågor vi väljer att driva lokalt, regionalt, nationellt men även internationellt. Är du också en person som tycker att jämställdhet är en viktig fråga? Skulle du också tycka att det vore intressant att lära mer om liberal feminism? Är du politiskt intresserad eller skulle vilja bli?

Oberoende om du väljer att enbart stötta oss genom ett medlemskap eller om du väljer att engagera dig djupare, så är du lika viktig för oss inom Liberala Kvinnor. Vi finns spridda över hela landet, men skulle självklart tycka att det vore extra trevligt för oss här i Västerbotten om du valde att bli medlem och kanske till och med en aktiv sådan hos oss. Nya som gamla medlemmar är alltid välkomna till Liberala Kvinnor Västerbotten. Jag hoppas få se dig som medlem, så välkommen att kontakta oss.

Maria Lindvall

Ordförande

 

Bli medlem