I Västernorrland har vi en av Sveriges största broar, Höga kusten-bron som vi är väldigt stolta över. Vi tycker att det är en bra symbol för det arbete vi gör – vi bygger broar. Med broar når man nya mål. Ett vktigt mål för oss i Liberala Kvinnor är att vi ska få ett mer jämställt samhälle med framför allt minskade löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Liberala Kvinnor i Västernorrland arbetar också för att uppmärksamma jämställdhetsarbetet i länet. Vi är en blåslampa på både Folkpartiets lokalavdelningar och länsförbund när det behövs. Vi stöttar de kvinnor som arbetar politiskt runt om i länet, håller koll på kvinnlig representation där vi är verksamma och deltar i jämställdhetsdebatten. Årets höjdpunkt för Liberala Kvinnor Västernorrland är Vårruset, där vi alltid deltar med ett lag.

Det skall inte vara en nackdel att vara kvinna!

Välkommen som medlem i Liberala kvinnor Västernorrland!

Jenny Lansink

ordförande

Bli medlem