För oss är jämställdhet i första hand en fråga om demokrati och kvinnors och mäns lika möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Men det är också en förutsättning för tillväxt och ett gott samhällsklimat där alla är delaktiga. Hoppas du vill vara med oss och arbeta för ett mer jämställt samhälle

Som medlem kan du vara med och påverka Västmanland mer jämställd riktning! Du får möjlighet att diskutera, utbyta erfarenheter och påverka utvecklingen tillsammans med likasinnade som också brinner för detta angelägna och spännande ämne. Vi försöker ligga i framkant med vad som händer på jämställdhetsområdet och du får givetvis möjlighet att delta i eller själv ordna olika aktiviteter. Ett medlemskap blir kanske också inkörsporten till ett politiskt engagemang!

Du behövs, välkommen att kontakta oss!

Britt-Inger Lindell

Ordförande

Bli medlem