Liberala Kvinnor Västmanland – en stark liberalfeministisk röst!

Västmanland har många goda förebilder som kämpade för rösträtt och jämställdhet i början på 1900 -talet. Starka kvinnor såsom bl.a. Agda Östlund, Köping, Lydia Wahlström och Nina Benner Andersson, Västerås och Florrie Hamilton, Norberg. I deras anda vill Liberala Kvinnor sträva efter ett Västmanland där människor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter att göra sina livsval. Varje kvinna ska ha rätten att forma sitt liv som hon vill.

Vi vill kämpa för en jämställd arbetsmarknad, för ekonomisk och politisk makt och inflytande. Vi engagerar oss i kampen mot hedersrelaterat våld och mäns våld mot kvinnor.

Genom studiebesök, seminarier och kampanjer vill vi aktivt deltaga i  samhällsdebatterna.
För att vi ska bli starkare behöver vi fler feminister som är med och påverkar.
Välkommen som medlem!

Birgitta Åkerberg
Ordförande Liberala Kvinnor Västmanland

Bli medlem