Vi jobbar för en mer liberalfeministisk politik i Sverige. Tillsammans med dig kan vi göra skillnad.

Feminismen handlar om att befria både kvinnor och män från könsrollernas begränsningar men för att detta ska bli verklighet måste vi kämpa tillsammans. En jämställd värld är möjlig.
Vår förra ordförande Birgitta Ohlsson brukar säga att en mätt feminist är en dålig feminist – vi är hungriga på inflytande. Det behövs feminister både bland kvinnor och män som vill ta strid för lika rättigheter, friheter och möjligheter för bägge könen.

Välkommen som medlem!

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här:

Policy för personuppgiftshantering