Orange Day

Idag, på Orange Day, uppmärksammar vi den dolda pandemi som mäns våld mot kvinnor innebär. Mäns våld mot kvinnor tas inte på samma allvar som mäns våld mot män. Det är oacceptabelt! Liberala Kvinnor kräver att denna tysta pandemi får den uppmärksamhet som den förtjänar. Det behövs både akuta och långsiktiga åtgärder och mer resurser. […]

Läs mer >>

Internationella mansdagen

Idag är det den internationella mansdagen och det vill vi Liberala Kvinnor uppmärksamma! Män behövs i kampen för ett mer jämställt samhälle. Jämställdhet är ingen kvinnofråga. Det är en fråga för både män och kvinnor. Dessutom gynnar ett jämställt samhälle inte bara kvinnor men också alla pojkar och män i Sverige och i omvärlden. För […]

Läs mer >>

#StrajkKobiet, #SupportPLwomen#StopTheBan

WE SUPPORT POLISH WOMEN The Polish government has once again tried to ban abortion entirely. This is a crime against fundamental human rights and European values that must be stopped. We support all the brave Polish women who stand against a government that refuses to recognise women’ reproductive rights as basic human rights. SHARE to […]

Läs mer >>

You are fired!

Donald Trump inledde sitt presidentskap med att beröva hundratusentals kvinnor och flickor i fattiga länder möjligheten till mödrahälsovård och trygga aborter genom att underteckna the global gag rule (som hindrar amerikanska biståndspengar att gå till organisationer som stödjer aborträtten). Två gånger utökades policyn och blev ännu mer drakonisk. Han har konsekvent motarbetat kvinnors och minoriteters […]

Läs mer >>

Trygghet och studiero i skolan – för både tjejer och killar!

Jacqueline Tjällman är Liberala Kvinnors utbildningspolitiska talesperson. En central jämställdhetsfråga är att flickors trygghet i skolan måste öka. Vi kan inte tillåta att tjejer utsätts för sexuellt våld och trakasserier! En annan är pojkars låga läskunnighet och skolresultat. De senaste åren har vi sett att barn och unga i Sverige läser allt mindre och med […]

Läs mer >>

Polen behöver omvärldens stöd NU!

GIRLS JUST WANNA HAVE FUNDAMENTAL RIGHTS Polens kvinnor behöver omvärldens stöd NU. Skriv på ALDE:s öppna brev för att värna aborträtten i Polen. https://www.aldeparty.eu/open_letter_poland RFSU har startat en insamling till stöd för polska syskonorganisationen Federa, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Federa har sen 1991 kämpat för rätten till abort, sexualundervisning och preventivmedel. De […]

Läs mer >>

Dags för krafttag mot kvinnovåldet!

Under veckan har Liberala Kvinnor synts i lokalpress runt om i landet på temat mäns våld mot kvinnor. Var tredje vecka dödas en kvinna av en man hon har eller har haft en kärleksrelation med. Det läggs alltjämt för lite fokus på att stoppa våldet som sker i hemmen. Liberala Kvinnor kräver: att reglerna för […]

Läs mer >>

Bättre kvinnohälsa kräver pengar och kunskap

DEBATT Det råder fortfarande ojämlikhet mellan olika delar av landet när det gäller vilken vård kvinnor får i samband med graviditet och förlossning. Ökade resurser och förstärkning av kunskap kring förlossningsskador ska ge fler kvinnor en trygg och säker vård, skriver Liberala kvinnor. Att föda barn och bli förälder är för många bland livets största händelser.  […]

Läs mer >>

Stå upp för aborträtten!

Vi tar kampen för kvinnors rätt till lagliga och säkra aborter varje dag. Nu är det viktigare än någonsin. I allt för många länder hotas kvinnors rätt till sina egna kroppar och Coronapandemin har ytterligare förvärrat situationen. #ståuppföraborträtten #Internationellaaborträttsdagen

Läs mer >>

Debatt: Kunskap och miljarder krävs för kvinnors hälsa

Viktiga steg på vägen till en tryggare och mer jämlik förlossningsvård har tagits den här veckan. Att föda barn och bli förälder är för många bland livets största händelser. En trygg mödra- och hälsovård handlar om både kvinnor och barns liv och hälsa. Graviditet och förlossning är inga sjukdomar, men de ökar båda risken att […]

Läs mer >>

En budget som ökar jämställdheten

Vi Liberala Kvinnor är glada över de många feministiska satsningar som finns i budgeten som förhandlats fram mellan regeringen, Liberalerna och Centerpartiet. Men framförallt stolta över de liberala satsningarna på skolan, integration, kvinnors hälsa och sänkt skatt på jobb och företagande som kommer att gynna jämställdheten och så många kvinnor.

Läs mer >>

Kunskap och miljarder krävs för kvinnors hälsa

Viktiga steg på vägen till en tryggare och mer jämlik förlossningsvård har tagits den här veckan.  Att föda barn och bli förälder är för många bland livets största händelser. En trygg mödra- och hälsovård handlar om både kvinnor och barns liv och hälsa. Graviditet och förlossning är inga sjukdomar, men de ökar båda risken att […]

Läs mer >>