Foto: Linnea Frank

Lika rösträtt, fri abort och pappamånad. Liberalernas feministiska historia är fantastisk! Men jämställdhet kommer inte av sig själv vare sig då eller nu. Utan ett starkt kvinnoförbund och drivna feminister hade Liberalerna aldrig varit lika framgångsrikt.

Liberala Kvinnor bildades 1935 med rötter i rösträttsrörelsen. Vi har en stolt historia och många av rösträttskvinnorna var liberaler; tex Selma Lagerlöf, Kerstin Hesselgren och Karolina Widerström. Vi vill fortsätta i deras anda att främja feministiskt tänkande och nätverkande bland liberaler.

Vår uppgift är att förnya, inte förvalta. Varje generation behöver dem som, med Elisabeth Tamms ord, vågar stå för en mening, även om den inte är populär, men som kanske är ämnad att prägla en kommande tid.

Liberala kvinnor vill vara en politisk kraft och plattform för liberala feminister som vill vara med och arbeta för ett mer jämställt samhälle där pojkar och flickor slipper begränsas av de förväntningar som stereotypa könsroller sätter.

BirgittaMariahemsida

Vår vision

“Kvinnor och män ska ha samma friheter, skyldigheter och möjligheter att forma sin liv.”

Liberala kvinnor deltar aktivt i debatten för att påverka opinion och beslutsfattare. Vi skriver debattartiklar, kampanjar, håller seminarer och politiska möten där vi tar upp aktuella och angelägna ämnen.

Våra medlemmar är Liberala kvinnor. Vid sidan av att opinionsbilda är vårt viktigaste uppdrag att stärka, stötta och lyfta fram liberala kvinnor i politiken så att de kan känna sig trygga och peppade att ta plats och påverka den politiska agendan. Detta gör vi genom att ordna utbildningar, seminarier och konferenser där det ges möjlighet till förkovran, nätverkande och möten med experter, beslutsfattare och andra som sätter den politiska dagordningen.

Organisation

Liberala kvinnor verkar i huvudsak genom distrikten runt om i Sverige. Idag är vi 19 aktiva distrikt som verkar lokalt och varje distrikt leds av en distriktsstyrelse som utses av medlemmarna där. Liberala kvinnor centralt stödjer distrikten i sitt arbete genom att erbjuda möjligheter till fördjupad kunskap och inspiration. En gång per år ordnas också ett större event där medlemmarna har möjlighet att komma till Stockholm och lyssna till spännande talare och auktoriteter på jämställdhetsområdet där tidigare talare varit Bengt Westerberg, Birgitta Ohlsson, Alice Bah, Mia Törnblom m ml.

Liberala kvinnors landsmöte är de högsta beslutande organet och hålls varannat år. Då har medlemmarna möjlighet att motionera om den politiska inriktning som ska slås fast för de kommande två åren. På landsmötet väljs också förbundsstyrelse, ordförande, valberedning samt ombud till Liberalernas landsmöte. Vår verksamhet finansieras av statsbidrag och medlemsavgifter