Integritetspolicy

När du går med i Liberala Kvinnor, godkänner du att dina uppgifter lagras i medlemsregistret. Det vi sparar för varje medlem är:

Namn
Personnummer
Bostadsadress
E-post
Telefonnummer
Betalda medlemsavgifter

Liberala Kvinnors medlemsregister hanteras enligt dataskyddsförordningen GDPR, tidigare personuppgiftslagen (PUL). Som politiskt förbund har vi ett extra stort ansvar för våra medlemmars integritet och i förlängningen valhemlighet. Det innebär bland annat:

  • Hög fysisk och digital säkerhet för att ingen obehörig ska kunna komma åt medlemsregistret.
  • Liberala Kvinnor säljer inte uppgifter ur medlemsregistret till tredje part.

Liberala Kvinnors organisation är indelad i två led. Riksorganisation och distrikt. De som kan få tillgång till personuppgifter är förbundets ordförande och sekreterare, samt det lokala distriktets ordförande och medlemsansvarig. Liberala Kvinnor har en policy för vårt medlemsregister och hur uppgifter som finns i registret får hanteras.

Tillgång till medlemsregistret ges endast till distriktsordförande eller medlemsansvarig och registertillgången begränsas till medlemmar inom det aktuella geografiska området.