Jag känner som ordförande för Liberala Kvinnor en stolthet och en trygghet i den feministiska kamp som mina företrädare har fört under nästan 100 år. Då handlade kampen om rösträtt och om att möjliggöra kvinnors deltagande på arbetsmarknaden.

Idag kämpar Liberala Kvinnor för vår generations stora utmaningar. Vi ser hur allt fler kvinnor tvingas leva under det hedersförtryck som dagligen begränsar deras frihet att välja sina kläder, sin partner och sin framtid.

En annan stor jämställdhetsutmaning är det våld som många kvinnor möter i sin vardag. Våldet mot kvinnor i nära relationer ökar medan polisen lyckas utreda allt färre brott. Samhället misslyckas gång på gång med att stå upp för de allra mest utsatta.

Samtidigt som vi måste stå upp för kvinnors mest grundläggande rättigheter, får vi inte sänka ribban för våra jämställdhetsambitioner. Kvinnors situation på arbetsmarknaden är avgörande för kvinnors ekonomiska självständighet. Den egna lönen ger kvinnor makt över sitt eget liv! Kampen på 1900-talet var att få ut kvinnorna på arbetsmarknaden. Den feministiska kampen på 2000-talet måste handla om att ge män och kvinnor samma villkor att göra karriär och att samtidigt ha ett familjeliv.

Välkommen till Sveriges liberalfeministiska rörelse!

Aktuella uppdrag

Ordförande Kulturnämnden, Region Stockholm

Ordförande Långtidsutredningen för framtidens hälso- och sjukvård
Liberalerna i Region Stockholm

Ledamot (L) i Regionfullmäktige Stockholm

Ledamot i förbundsstyrelsen för Liberalerna i Stockholms län

Vi vill gärna veta vad du tycker. Har du synpunkter, tankar och idéer? Kontakta mig!