« Gå tillbaka ett steg

Tillgängligt och hållbart arbetsliv

>

Kvinnor behöver större makt att påverka sin arbets- och livssituation. Både vad gäller innehåll och tid. Många kvinnor känner stor stress och press som i förlängningen kan leda till depression, utbrändhet och sjukskrivning. Mycket pekar på att dubbelarbetet och det stora ansvaret för det obetalda arbetet i hemmet, påverkar kvinnor negativt.

Mycket behöver göras för att Sverige skall bli ett samhälle som är tillgängligt för alla. Kvinnor och män drabbas olika av miljöerna på sina arbetsplatser och könsskillnader är också tydligt när det gäller att bedöma arbetsskador.

Det är inte acceptabelt att kvinnor med funktionsnedsättning inte får sina rättigheter tillgodosedda vilket ofta är fallet idag. En annan grupp som ofta diskrimineras är äldre kvinnor. Det är en förlust för både den enskilda och för samhället att inte dessa kvinnors kompetens tas tillvara i högre utsträckning.

Du kan göra skillnad:

Bli medlem Skriv ut