« Gå tillbaka ett steg

Föräldraförsäkringen

>

Sverige år 2017 är fortfarande inget jämställt samhälle. För de kvinnor och män, flickor och pojkar som varje dag påverkas av den orättvisa som detta innebär är det ingen hjälp att orättvisan förut var större. Fortfarande är en kvinnas genomsnittsinkomst under livet mer än tre miljoner kronor lägre än en mans. Resultatet märks i plånboken livet ut. De allra flesta fattigpensionärer är kvinnor. 

Fortfarande tas bara en fjärdedel av föräldraledigheten ut av män. Fortfarande är normen att det är kvinnan som går ner i deltid om det behövs för att klara vardagen som småbarnsförälder. Och fortfarande är det männen som dominerar på ledande uppdrag i arbetslivet, trots att kvinnor har högre utbildningsnivå. Det som gjorts hittills räcker inte. Som liberala feminister vill vi fortsätta ändra och reformera för att komma ännu längre. Det är dags att höja blicken bortom öronmärkta månader. Vi vill ta ett helhetsgrepp för att utforma en familjepolitik som möter dagens utmaningar. 

Redan 2015 konstaterade delegationen för jämställdhet i arbetslivet (JA-delegationen) att tiden på arbetet är en avgörande faktor för att stärka jämställdheten. Vi delar den bedömningen.

Därför anser vi att det är bättre att ha en lite kortare föräldraförsäkring med mycket bättre inkomstskydd än dagens långa försäkring helt utan inkomstskydd de sista månaderna. Vi vill också komma till rätta med de mekanismer som skapar en ofrivillig deltidsfälla för många kvinnor.

Samtidigt vill vi öka valfriheten. Inspirerade av Norges modell vill vi att föräldrarna ska ha möjlighet att anpassa längden och nivån på försäkringen utifrån sina egna önskemål. Dessutom vill vi ge möjlighet att överlåta föräldrapenning till tredje person, och vi stärker drivkraften till jämställt föräldraskap genom en mer generös vab-ersättning.

Du kan göra skillnad:

Bli medlem Skriv ut