« Gå tillbaka ett steg

Förskola och skola

>

Skolan och förskolan har stor betydelse för barn och ungas utveckling, både när det gäller möjligheten att utvecklas utifrån de individer de är, men också för både flickor och pojkar att få utvecklas utan de begränsningar som de traditionella könsrollerna utgör.

Genuspedagogiken uppmärksammar och synliggör de mönster som påverkar våra uppfattningar om hur pojkar och flickor ska vara och visar hur vi kan bryta mönstren. Det handlar om att bli medveten om hur våra förväntningar begränsar pojkar och flickor på olika sätt; det handlar tex. om att prata lika mycket och lika varierat till pojkar som till flickor så att de inte tidigt begränsas i sin språkliga utveckling, det handlar om att uppmuntra flickor när de vill vara äventyrliga och på så sätt öva den viktiga grovmotoriken.

Genuspedagogik handlar inte om att alla ska bli lika, att flickor inte får vara prinsessor eller att pojkar inte får leka med bilar. Det handlar om att skapa mångfald för alla barn oavsett kön och vidga barnens möjligheter. 

 

Du kan göra skillnad:

Bli medlem Skriv ut