« Gå tillbaka ett steg

Hedersrelaterat våld och förtryck

>

Hederskultur är ett begrepp för kulturella mönster som inskränker människors fri- och rättigheter i syfte att bevara familjens heder. Unga flickors liv kontrolleras av familj och släkt för att upprätthålla familjens heder. Det kan handla om allt från klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet till val av partner. Bröder förväntas hålla ett öga på sina systrar och tjejkusiner. En del unga kvinnor kan även utsättas för kränkande ”oskuldskontroller” av familj och släkt. Kvinnlig könsstympning är ett element inom vissa hederskulturer. Ett ohyggligt övergrepp och den grövsta formen av kränkningar av barns mänskliga rättigheter.

Familjens patriarkala och kollektiva uppfostran innebär att det kan finnas flera förövare – både män och kvinnor. Den heteronormativa strukturen med tydliga könsmönster gör att det anses skamligt att vara HBTQ-person och att de blir därför extra utsatta.  

Den senaste kartläggningen av hederskulturen gjordes år 2014 av Carin Götblad, som då visade att 100 000 unga levde ett hedersrelaterat liv. Siffrorna är inte dagsaktuella, och en ny kartläggning vore på sin plats. Brott som begås i hederns namn är vår tids största kränkning av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla yrkesprofessioner som kommer i kontakt med människor som är eller riskerar att få sitt privatliv, sin rörelsefrihet och sin yttrandefrihet inskränkt med hänvisning till ”heder” måste agera kraftfullare.

Den 1 juli 2014 gjordes ett antal lagändringar för att stärka skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Brotten ”Äktenskapstvång” och “Vilseledande till tvångsäktenskapsresa” infördes. Den som är under 18 år får inte längre gifta sig i Sverige men utländska barnäktenskap, tvångsäktenskap och fullmaktsäktenskap kan erkännas om det finns synnerliga skäl, det vill säga väldigt starka och tydliga skäl. Kraven för erkännande har visserligen skärpts men Liberala kvinnor vill att det inte ska finnas några undantag alls eftersom det finns en risk att de missbrukas.  

Du kan göra skillnad:

Bli medlem Skriv ut