« Gå tillbaka ett steg

Arbetsmarknad

>

Sverige har en mycket könssegregerad arbetsmarknad. Den privata sektorn domineras av män medan kvinnor återfinns i offentlig sektor. Oftast inom yrken med dålig löneutveckling och små karriärmöjligheter. En viktig del i att öka jämställdheten i arbetslivet är att bredda kvinnors yrkes – och branschval.

Fler kvinnliga förebilder behöver lyftas fram som valt andra vägar än de traditionellt kvinnliga branscherna, men det handlar också om att fler män behöver rekryteras till de traditionella kvinnoyrkena. Det behövs helt enkelt fler kvinnor där makten och pengarna finns och fler män där barnen finns.               

En av de viktigaste förutsättningarna för ett jämställt arbetsliv är en väl fungerande barnomsorg.

Den offentliga sektorn är en stor arbetsgivare där politiker har ett direkt ansvar för arbetsformer, löner och anställningsvillkor. Den offentliga sektorn är en kvinnodominerande sektor. Många yrken är lågt betalda, även när de kräver eftergymnasial utbildning. Det gäller framförallt lärare, sjuksköterskor och socialsekreterare. Det finns inga ursäkter för liberala politiker att inte se till att det offentliga Sverige är en förebild när det gäller jämställdhet. Vi måste sluta undervärdera kvinnors arbete.

En fråga som har blivit allt viktigare är klädseln på arbetsplatsen. I yrken där kontakt med människor ingår i arbetsuppgifterna försvårar ansiktstäckande klädsel som t.ex. burka och niqab, identifiering av personen. Det är viktigt att kunna se ansiktet på personen som man har framför sig. På privata arbetsplatser ska det vara upp till arbetsgivaren att besluta om klädkoder men i offentlig finansierad verksamhet ska ansiktstäckande klädsel inte vara tillåten.

Monopolen inom välfärden har brutits upp och det har stärkt kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Det skall löna sig att investera tid, kraft och pengar i en högre utbildning, även för kvinnor.

Du kan göra skillnad:

Bli medlem Skriv ut