« Gå tillbaka ett steg

Högre utbilding

>

Sverige har inte råd att tappa kvinnliga forskarbegåvningar vilket ofta är fallet idag. På grund av brister i socialförsäkringssystemet är det idag svårt att kombinera familj och forskarkarriär, vilket gör att många kvinnor hoppar av. Sverige går därmed miste om viktiga forskningsinsatser och den enskilde får betala ett högt pris när drömmen om en forskarkarriär inte kan förverkligas. Det är inte rimligt att man ska behöva välja. Dessutom är forskarvärlden mycket mansdominerad, vilket till stor del beror på traditioner och manliga nätverk. Liberala kvinnor vill se ett modernt regelverk och en ökad transparens i tillsättningen av tjänster.

Dagens forskarkarriär missgynnar kvinnor. Närmare två tredjedelar av studenterna inom högskolans grundutbildning är kvinnor. Samtidigt utgörs professorerna i toppen av den akademiska karriären till 82 av procent män. Vad hände på vägen?

Om kvinnor stannat inom akademin i samma grad som sina manliga kolleger visar statistiken att vi i dag haft närmare 70 procent fler kvinnliga professorer. Unga forskares otrygga anställningar och ett felkonstruerat socialförsäkringssystem är viktiga orsaker till den skeva könsbalansen.

 

Du kan göra skillnad:

Bli medlem Skriv ut