« Gå tillbaka ett steg

Jämställd och tillgänglig sjukvård

>

Ett landsting blir inte mer jämlikt än sina medarbetare. Ledning och rekryteringsgrupper ska ha ett jämställdhetsperspektiv. Studenter i sjukvården måste göras medvetna om vad jämställd sjukvård innebär.

Sjukvården behöver bättre ta vara på medarbetares fulla kompetens och ge tid och mandat att utveckla ny verksamhet, optimera befintlig och sprida goda exempel. Alla yrkesgrupper bör kunna anställas på karriär- och utvecklingstjänster med god löneutveckling och tid för fokus på patientnära verksamhets- och omvårdnadsutveckling.

Myndigheten för vårdanalys har visat att kvinnor är de som mest uppskattar att välja var de får vård. Framför allt gäller detta kroniskt sjuka och äldre kvinnor, som är de som mest behöver sjukvården. Vårdval innebär också en möjlighet att göra friare val i yrkeslivet som länge varit självklara i mansdominerade branscher. Möjligheten att starta eget eller byta arbetsgivare innebär att man kan välja arbetsuppgifter och förbättra sin löneutveckling. Sjukvård och omsorg är dessutom den enda bransch där kvinnor driver företag i högre grad än män.

Vi vill främja jämställd forskning och att all vårdrelaterad statistik presenteras könsuppdelad. Fler kvinnor än män drabbas av biverkningar av sina läkemedel.

Fokus måste riktas mot utsatta grupper med sämre hälsa, såsom invandrarkvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning. Inom specialiserade områden såsom missbruk, hedersvåld, könsstympning, tortyrskadade och våld i nära relationer är landstingen beroende av kompetensen hos eldsjälar i ideella organisationer. Kärnverksamheter inom sådana områden ska värnas och långsiktigt samarbete främjas genom så kallat idéburet partnerskap.

Du kan göra skillnad:

Bli medlem Skriv ut