« Gå tillbaka ett steg

Miljö

>

Mänskligheten står inför stora globala utmaningar. Klimatförändringar. Utarmning av den biologiska mångfalden. Brist på rent vatten. Spridning av farliga kemikalier. Allt detta påverkar allt liv på jorden och mänsklighetens livsvillkor. Miljö- och klimatfrågorna kan ses ur ett feministiskt perspektiv, då de påverkar kvinnor och män på olika sätt.

Liberala Kvinnor menar att marknadsekonomin med gröna spelregler är en av de viktigaste drivkrafterna i miljöarbetet. Det ska vara billigare att arbeta och dyrare att smutsa ner miljön, därför behöver en grön skatteväxling göras. Genom ökad digitalisering i samhället skapas bättre förutsättningar för delningsekonomin. Och därmed skapas smartare affärsmodeller som både ger mer hållbar användning av resurser och bättre erbjudanden till konsumenter.  Bilpooler och möjligheter att dela och låna kläder i stället för att köpa är exempel på detta och samhället bör främja utvecklingen av en sådan marknad.

 

Du kan göra skillnad:

Bli medlem Skriv ut