« Gå tillbaka ett steg

Sexuell och reproduktiv hälsa

>

Kvinnors makt över sina egna kroppar måste stärkas, och sexuell och reproduktiv hälsa har stor betydelse för detta. 90 % av alla som hör av sig till Bris (Barnens rätt i samhället) är flickor. Ungdomsmottagningar och tjejjourer utför ett enormt arbete för att garantera unga människors sexuella hälsa och välmående, ge råd i samlevnadsfrågor, minska antalet oönskade graviditeter och motverka spridning av sexuellt överförbara sjukdomar. Trots detta utgör dessa mottagningar en ofta förbisedd del av hälso- och sjukvården: ingen myndighet är idag ansvarig för att inhämta eller sammanställa besöksstatistik eller forskning inom området, och den nationella organisationen är utlämnad till ideella krafter. Dessutom saknar en stor del av alla blivande lärare kunskap om sex- och samlevnadsundervisning.

Idag begränsas insemination och in vitro-fertilisering (IVF) till en person per par inom svensk sjukvård, vilket utesluter både ensamstående och den ena personen i ett lesbiskt förhållande.

Rätt till abort
Vi kan i Sverige vara stolta över att kvinnor sedan 1974 har den självklara rätten att bestämma över sin egen kropp, samtidigt som det ofödda barnets intressen värnas genom ett regelverk som blir allt striktare, allt eftersom graviditeten fortskrider. Sena aborter innebär att graviditeten fortskridit mer än 18 veckor. För sådan abort, ofta föranledd av svåra skador, missbildningar och högriskgraviditeter, krävs att föräldrarna ansöker till Socialstyrelsen och motiverar sitt val fram till vecka 21 + dagar i graviditeten.

Genom hantering av enskilda ärenden i Socialstyrelsen drar den medicinska professionen idag gränsen för sådan sen abort – en gräns som skärps i takt med att medicinska framsteg tillåter att svåra skador kan behandlas och spädbarns liv kan räddas. Liberala Kvinnor värdesätter detta regelverk.

Jämlik vård börjar på MVC. Otillräcklig mödravård ökar riskerna vid förlossning, men föräldragrupper når idag inte tillräckligt många familjer med föräldrar födda utanför Sverige. Liberala Kvinnor vill att mödrahälsovården samarbetar med ideella föreningar och erbjuder mammagrupper på olika språk. Unga, ekonomiskt utsatta och ensamstående mödrar deltar inte tillräckligt i mödravård. Därför behövs ung-MVC och mödravård på drop-in.

Du kan göra skillnad:

Bli medlem Skriv ut