En modern och bra familjepolitik gör det möjligt för föräldrar att kombinera arbetet med föräldraskap och att barn får tillgång till sina föräldrar. För att vi ska få ett jämställt föräldraskap är också ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen avgörande. Statistiken visar  tydligt att efter barnen kommer börjar kvinnor tappa i löneutveckling medan sjuktalen går upp. Detta får enorma konsekvenser för kvinnors livslön och de tjänar i genomsnitt 3,6 miljoner mindre än männen. Eftersom huvudansvaret för barnen hamnar på kvinnan är det vanligare att kvinnor arbetar deltid i mycket högre utsträckning vilket gör att hälften av alla kvinnor kommer att bli fattigpensionärer med en beräknad pension under 8000 kronor i månaden.

Men det handlar också om männens rätt till sitt föräldraskap. Normer och förväntningar är många gånger det som styr hur ledigheten delas mellan föräldrar. Män som vill ta ut en större andel och vara mer med sina barn upplever att de blir motarbetade och förväntningarna att snabbt vara tillbaka på jobbet är starka. Konsekvenserna blir inte sällan att karriär och löneutveckling försämras drastiskt för de män som beter sig så som kvinnor förväntas göra. Detta är inte rimligt. Barn har rätt till båda sina föräldrar.

Ensamstående föräldrar lever i en alldeles särskilt utsatt situation. De barn som lever i barnfattigdom lever ofta med en förälder som alltför ofta inte får det underhållsstöd hen har rätt till för att kunna försörja familjen. Det är ofta kvinnor som lämnas att försörja och ta hand om barnen efter en separation och deras situation behöver uppmärksammas särskilt. Ekonomisk ojämlikhet minskar kvinnors frihet och oberoende och det är viktigt att vi har en familjepolitiken som fokuserar på detta.