Det borde vara en självklarhet att män och kvinnor ska ha samma tillgång till sjukvård. Så är det inte idag. Forskningen visar att det förekommer omotiverade skillnader både när det gäller behandling och tillgång till utredning vid ett flertal sjukdomar som i huvudsak drabbar kvinnor. En förklaring är troligen att det inte forskas lika mycket på kvinnor, särskilt äldre kvinnor är underrepresenterade i den kliniska forskning. Exempelvis är endast 9% av de kvinnor som ingår i de kliniska studierna för bröstcancerbehandling över 65 år. Detta får till följd att många kvinnor får bristfällig vård med onödigt lidande samtidigt som samhällskostnaderna för dessa sjukdomar skjuter i höjden. Detta vill liberala kvinnor sätta fokus på.

Makten över den egna kroppen är central för välbefinnandet och därför är det mycket angeläget att samhället satsar på en väl fungerande sexual- och reproduktionshälsovård för kvinnor i alla åldrar. Kompetenta och tillgängliga ungdomsmottagningar där unga kvinnor kan få råd och stöd i sex- och samlevnadsfrågor är centralt. Den svenska abortlagen som många av oss trodde var en vunnen seger är nu åter ifrågasatt av konservativa krafter som vill inskränka kvinnors rätt att bestämma över sina kroppar. Här behövs motkrafter och Liberala kvinnor kommer att stå i främsta ledet när det gäller att försvara den svenska aborträtten.