Abortmotståndarna saboterade votering i Europaparlamentet

Pressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet En progressiv rapport om sexuella och reproduktiva rättigheter fick under tisdagen inte, som planerat, gå till omröstning i Europaparlamentet utan skickades i stället tillbaka till jämställdhetsutskottet. – Det här är ännu ett bevis på hur konservativa krafter försöker att begränsa kvinnans rätt till självbestämmande över sin egen kropp, sin […]

Continue reading

Novotelkonferens Liberala Kvinnor i Göteborg

Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter – om kvinnors utsatthet och möjlighet – Moderator: Adam Cwejman 9.00 Registrering, kaffe och fralla 9.30 Maria Nilsson hälsar välkommen 9.35 Maria Arnholm, Sveriges jämställdhetsminister – om jämställdhet i det nya förslaget till partiprogram 10. 15 Hedersvåld – (Fryshuset, Elektra) 10.40 Kvinnlig hemlöshet – (Ulla Beijer, MD/PhD Karolinska Institutet) 11.05 […]

Continue reading