Liberala kvinnors landsmöte 23-24 maj i bilder

Den 23-24 maj höll Liberala kvinnor landsmöte där en ny politisk plattform – Liberal feministisk framtid” antogs. Ombuden var debattglada och när kvotering till bolagsstyrelser och surrogatmödraskap debatterades var det många som vill säga sin mening. Ordförande Gulan Avci, som valdes för en ny tvåårsperiod, betonade att jämställdhetspolitiken måste ha sin utgångspunkt i kvinnors frihet. […]

Continue reading

Liberala kvinnor: Ta nästa steg om föräldraförsäkringen, FP

Tidningen NU skriver om Liberala kvinnors landsmöte i ett långt och belysande reportage.  ”– 2015 är den liberala feminismens tid att sätta avtryck i samhällsutvecklingen, sade Liberala Kvinnors ordförande Gulan Avci i sitt tal på förbundets landsmöte i helgen. Ett landsmöte där det blev het debatt om kvotering till bolagsstyrelser och surrogatmödraskap och där förbundet […]

Continue reading

Landsmöte 2015 Liberala Kvinnor

På landsmötet 2014 gjordes en stadgeändring så att Liberala Kvinnors landsmöte från och med 2015 kommer att ske ojämna år på våren. Skälet till det är att landsmötet inte skall krocka med Riksdagsvalet, och ligga i takt med Folkpartiets landsmötet sker i november ojämna år. Vårens landsmöte sker därför 23 -24 maj 2015. På landsmötet […]

Continue reading

Viktigare att prioritera kvinnors löner före skattesänkningar till män med höga inkomster

Pressmeddelande I en debattartikel på Aftonbladet debatt skriver Gulan Avci, ordförande Liberala kvinnor och Robert Hannah, riksdagsledamot (FP) samt styrelsesuppleant i Liberala kvinnor, att höjning av löner i kvinnodominerade yrken är viktigare än att ta bort värnskatten. – Av de 5,3 miljarderna som ett slopande av värnskatten kostar skulle 81 procent gå till män som […]

Continue reading

Landsmöte 29 november

Den 29 november 2014 håller Liberala kvinnor landsmöte. Alla medlemmar är välkomna. Som medlem har du närvaro- och yttranderätt. OBS ej rösträtt, det har bara de av distrikten utsedda ombud. Vi planerar att göra en stadgeändring som gör att Liberala kvinnor i framtiden kommer att gå i takt med mandatperioder och Folkpartiets landsmöten. Detta innebär […]

Continue reading