Årsmöte Liberala Kvinnor Stockholms Län

Tiden går fort, dags för årsmöte igen i LK Stockholm. Alla medlemmar i Liberala Kvinnor Stockholms län har närvaro, yttrande – och rösträtt på årsmötet. Anmälan till årsmötet sker till charlotta.schenholm@comhem.se senast 9 mars, nödvändigt för riksdagens säkerhetsrutiner. Välkomna! Dagordning 1. Val av ordförande, sekreterare och en protokollsjusterare för årsmötet. 2. Fråga om mötet utlysts […]

Continue reading