”Liberala Kvinnor är en starkt pådrivande kraft för kvinnors rättgheter i världen och sopar rent både i Sverige och på bortaplan. Förtrycket och diskrimineringen ska bort, därför är jag med i Liberala Kvinnor.”

Johanna And, Stockholm

”Jämställdhet angår alla, jag är med i Liberala kvinnor för att visa att jämställdhet inte är ett särintresse.”

Pär Ekström, Göteborg

”Jag är med i Liberala kvinnor för att stödja de frågor som står mig som socialliberal mycket nära, och bidra till att lyfta upp jämställdhetsfrågorna högre på folkpartiet dagordning.”

Mikael Andersson, Karlskrona

”För LKs starka engagemang och enträgna arbete när det gäller våldsutsatta kvinnor och barn men också för att LK är föregångare när det gäller jämställdhetsarbetet generellt.”

Helena Berggren, Västerås

”Jag är med för att Liberala kvinnor backar upp kvinnor som vågar driva frågor som inte är populära men som kan förbättra situationen för människor som diskrimineras av olika skäl.”

 

Barbro Westerholm, Stockholm

”För mig är det självklart att vara medlem i Liberala kvinnor. Både kvinnor och män måste få vara sig själva och individer begränsas alltjämt av förväntningar och mentala strukturer. Kvinnor får allt för ofta slåss för sin position i samhället och män för sin position som förälder.”

Martin Ängeby, Stockholm