Liberala feminister har löst jämställdhetsproblem i 200 år och vi fortsätter kampen varje dag för att jämställdheten i Sverige ska gälla alla, hela tiden och överallt. Jämställdhet är frihet!

Cecilia Elving, förbundsordförande för Liberala Kvinnor

Jämställdhet är frihet. Kvinnor och män ska ha samma friheter, skyldigheter och möjligheter att forma sina liv. Liberala Kvinnor är en självklar liberalfeministisk röst i samhällsdebatten och en feministisk blåslampa på Liberalerna.

Trygg förlossning och eftervård ska vara en självklarhet i hela landet. Sjukdomar som enbart drabbar kvinnor ska ha lika hög prioritet som andra sjukdomar. 

Egna pengar är vägen till kvinnors frihet och egenmakt. Alla kvinnor ska kunna spara ihop till ett fuck-off kapital och föräldraskapet ska aldrig vara en kvinnofälla. 

Mäns våld mot kvinnor börjar ofta med killars våld mot tjejer. Vi måste se till att det första slaget aldrig sker.

Ingen i Sverige ska föras ut ur landet mot sin vilja, bli könsstympad, bortgift eller på andra sätt kontrollerad. 

Vi är en plattform
för liberala feminister

Liberala Kvinnor är en plattform för liberala feminister som vill vara med och arbeta för ett mer jämställt samhälle.

Vi är en feministisk kraft
i Liberalerna

Vi stöttar liberala feminister inom Liberalerna. Vi deltar i politikutvecklingen och lyfter fram jämställdhetsfrågorna vid varje tillfälle.

Vi är en liberal röst
i debatten

Vi är en pådrivande feministisk kraft för kvinnors rättigheter och tar strid för mer frihet och jämställdhet varje dag.

Elisabeth Tamm (1880-1958), liberal riksdagskvinna.