Jämställdhet är frihet!

Vi har fantastiska föregångare i liberala kvinnor som Selma Lagerlöf, Kerstin Hesselgren, Elisabeth Tamm och vår egen fröken Friman Anna Whitlock. De kämpade för att få makten över det egna livet. Idag kämpar Liberala Kvinnor för vår generations stora utmaningar såsom mäns våld mot kvinnor, hedersvåld och den ojämställda arbetsmarknaden.

Vi behöver dig för att kunna driva jämställdheten framåt!

Gå med i Sveriges liberalfeministiska rörelse som står upp för kvinnors frihet och rätt till självbestämmande!